Cimcum i kaw

Część pierwsza Talmudu dziesięciu sfirot opisuje proces skrócenia oraz zejścia światła po prostej linii, czyli z jakiego powodu światło zniknęło ze świata i według jakich praw opuszcza się ponownie w świat objawiając człowiekowi sens stworzenia.

Księga składa się z następujących części:

Cimcum i kaw

Rozdział 1

Opisuje cimcum alef, kiedy skróciło się światło Ejn Sof, żeby stworzyć stworzenia. Zawiera pięć punktów:

  1. Do cimcuma światło Ejn Sof wypełniało całą realność.
  2. Przyczyna stworzenia – otworzyć imiona i nazwy.
  3. Cimcum światła wokół centralnej kropki.
  4. Po cimcumie pozostała okrągła przestrzeń.
  5. Ponieważ światło Ejn Sof jest równomierne, więc i cimcum również było równomierne, czyli w postaci kręgu.

Rozdział 2

Wyjaśnia, że ze światła Ejn Sof wyciągnął się kaw w światy, które były stworzone w miejscu przestrzeni, która została skrócona. Zawiera 5 punktów:

  1. Z Ejn Sof wyciągnął się kaw wewnątrz przestrzeni.
  2. Wierzchołek kawa dotyka Ejn Sof, lecz nie jego koniec.
  3. Po kawie opuściło się światło Ejn Sof w światy.
  4. Wszystkie światy znajdują się w przestrzeni, która została skrócona.
  5. Do cimcuma były On i imię Jego jednością, i nie może rozum poznać Jego.

Wewnętrzne spostrzeganie

Przede wszystkim niezbędnym jest wiedzieć, że wówczas, kiedy mówimy o pojęciach duchowych, niezależnych od czasu, miejsca, ruchu, i co więcej – o boskim, nie posiadamy słów, żeby wypowiedzieć i wyrazić te pojęcia, dlatego że całe bogactwo naszych słów jest wzięte z odczuć „wyobrażonych” organów zmysłów.

Pytania i odpowiedzi o sensie słów

Pytania i odpowiedzi o sensie właściwości i działań