Księga Szamati jest to zbiór notatek spisanych przez Rabasza (Rabi Baruch Szalom Aszlag) na podstawie wskazówek ojca – Baal Sulama, podczas ich rozmów o poznaniu duchowych światów. Na naszej stronie dostępne są następujące artykuły:

1. Nie ma nikogo oprócz Niego
2. Szechina na wygnaniu
3. Istota duchowego poznania
4. Przyczyna trudności anulować siebie dla Stwórcy
5. Co to jest „obudzenie z góry” i dlaczego niezbędnym jest „obudzenie z dołu”?
6. Pomoc, którą okazuje Tora w pracy
7. Co oznacza w pracy, gdy przyzwyczajenie staje się drugą naturą człowieka?
8. Różnica, pomiędzy Świętym cieniem i cieniem klipot
9. Trzy przyczyny powiększające rozum człowieka
10. Ukrył się mój przyjaciel
11. „Raduj się w lęku” – w duchowej pracy
12. Główna praca człowieka
13. Istota granatu
14. Wielkość Stwórcy
15. Co oznacza „inni bogowie” w pracy?
16. Dzień Stwórcy i noc Stwórcy
17. Nieczysta siła nazywa się malchut bez keteru
18. W ciemnościach płacz duszo moja
19. Dlaczego Stwórca nienawidzi ciała
20. Liszma

21. Czas wzniesienia

22. Tora liszma

23. Kochający Stwórcę nienawidzą zła

24. Kochający Stwórcę nienawidźcie zło

25. Wychodzące z serca

26. Przyszłość człowieka zależy od wdzięczności za jego przeszłość

27. Wielki jest Stwórca i poniżony zobaczy Go

28. Nie umrę, lecz będę żył

29. Kiedy przychodzą wątpliwości do człowieka

30. Główne – pragnąć oddawania