Księga Szamati jest to zbiór notatek spisanych przez Rabasza (Rabi Baruch Szalom Aszlag) na podstawie wskazówek ojca – Baal Sulama, podczas ich rozmów o poznaniu duchowych światów. Na naszej stronie dostępne są następujące artykuły:

1. Nie ma nikogo oprócz Niego
2. Szechina na wygnaniu
3. Istota duchowego poznania
4. Przyczyna trudności anulować siebie dla Stwórcy
5. Co to jest „obudzenie z góry” i dlaczego niezbędnym jest „obudzenie z dołu”?
6. Pomoc, którą okazuje Tora w pracy
7. Co oznacza w pracy, gdy przyzwyczajenie staje się drugą naturą człowieka?
8. Różnica, pomiędzy Świętym cieniem i cieniem klipot
9. Trzy przyczyny powiększające rozum człowieka
10. Ukrył się mój przyjaciel
11. „Raduj się w lęku” – w duchowej pracy
12. Główna praca człowieka
13. Istota granatu
14. Wielkość Stwórcy
15. Co oznacza „inni bogowie” w pracy?
16. Dzień Stwórcy i noc Stwórcy
17. Nieczysta siła nazywa się malchut bez keteru
18. W ciemnościach płacz duszo moja
19. Dlaczego Stwórca nienawidzi ciała
20. Liszma
21. Czas wzniesienia
22. Tora liszma
23. Kochający Stwórcę nienawidzą zła
24. Kochający Stwórcę nienawidźcie zło
25. Wychodzące z serca
26. Przyszłość człowieka zależy od wdzięczności za jego przeszłość
27. Wielki jest Stwórca i poniżony zobaczy Go
28. Nie umrę, lecz będę żył
29. Kiedy przychodzą wątpliwości do człowieka
30. Główne – pragnąć oddawania
31. W zgodzie z duchem stworzeń
32. Los – to życzenie z góry
33. Rok Jom Kipur i Amana
34. Przewaga ziemi we wszystkim
35. Święta ożywiająca siła
36. Trzy rodzaje ciał w człowieku
37. Artykuł o Purim
38. Jego bogactwo – lęk przed Stwórcą
39. I uszyli liście figowca
40. Jaka powinna być wiara w nauczyciela
41. Mała i duża wiara
42. Co wyraża skrócenie ELUL w duchowej pracy?
43. Prawda i wiara
44. Rozum i serce
45. Dwa stany w Torze i pracy
46. Władza Izraela nad klipot
47. Tam, gdzie znajdujesz Jego wielkość
48. Główna osnowa
49. Główne – to rozum i serce
50. Dwa stany
51. Jeżeli spotkasz tego złoczyńcę
52. Grzech nie gasi przykazania
53. Ograniczenie
54. Cel pracy
55. Gdzie w Torze wspominają Amana?
56. Tora nazywa się „wskazówka”
57. Zbliża jego do Swego życzenia
58. Radość – wskaźnik prawidłowych działań
59. Posoch i wąż
60. Przykazanie wywołane przez grzech
61. Bardzo trudno obok Stwórcy
62. Upada i narzeka – wstaje i obwinia
63. Pożyczajcie, a Ja zwrócę
64. Od lo liszma przychodzą do liszma
65. Otwarte i ukryte
66. Dar Tory
67. Oddalaj się od zła
68. Połączenie człowieka i sfirot
69. Na początku nastąpi naprawienie świata
70. Silną ręką
71. W ciemności płacz duszo moja
72. Pewność – odzienie dla światła
73. Po skróceniu
74. Świat – rok – dusza
75. Przyszły świat i ten świat
76. Do każdej ofiary dodaj sól
77. Dusza uczy człowieka
78. „Tora, Stwórca i Izrael – jedna całość”
79. Acilut i BE’A
80. Ahor be ahor (plecami ku plecom)
81. Wzniesienie Ma’N
82. Wszystkie światy
82. Modlitwa, która potrzebna jest zawsze
83. Waw prawa i waw lewa
84. „I wygnał Adama z raju, żeby nie wziął z Drzewa Życia”
85. Płód cytrusowego drzewa
86. I zbudowali żebracy miasta – Pitom i Ramses
87. Szabat Szkalim
88. Cała praca – tylko przy dwóch możliwościach
89. Aby zrozumieć napisane w Zohar
90. W Zohar, Bereszit
91. Zamieniony syn
92. Sens powodzenia
93. Płetwy i łuska
94. Chrońcie dusze swoje
95. Oddzielenie orly – skrajnej części ciała
96. „Odpady gumna i wytwórni win” – w duchowej pracy
97. Odpady gumna i wytwórni win – 2
98. Duchowym nazywa się wieczne, które nigdy nie znika
99. Sprawiedliwy czy grzesznik nie powiedziano
100. Pisana i mówiona Tora
101. Zwycięzcy nad różami
102. „I weźcie sobie owoc cytrusowego drzewa”
103. Zaofiarować serce swoje
104. Szkodnik ukrywał się w potopie
105. Nieślubny, uczeń mędrca – bardziej pożądany od Koena, ziemskiego obywatela
106. Dwanaście szabatowych chlebów
107. Dwa anioły
108. Jeżeli zostawisz mnie na dzień, na dwa dni pozostawię ciebie
109. Dwa rodzaje mięsa
110. Pole, błogosławione przez Stwórcę
111. Wydech, głos, mowa
112. Trzy anioły
113. Modlitwa „Szma Israel” (Słuchaj Izraelu)
114. Droga modlitwy
115. Nieżywe, roślinne, zwierzęce, człowiek
116. Ten, kto powiedział, że przykazaniom nie jest potrzebny zamiar
117. Zrobiłeś wysiłek i nie znalazłeś – nie wierz
118. Kolana, ugięte przed gospodarzem
119. Uczeń, uczący się w ukryciu
120. Dlaczego nie jedzą orzechów w Nowy Rok
121. Podobna do statków handlowych
122. Wyjaśnienie do Szulhan Aruch
123. Odtrąca i proponuje Swoją rękę – jednocześnie
124. Szabat Bereszit i Szabat 6000 lat
125. Nasładzający się w Szabat
126. Mędrzec przyszedł do miasta
127. Przed stworzeniem zarodka
128. Rosą Galgalty omyje Z’A
129. Szhina w popiołach
130. Tweria mędrców naszych, jak dobrze zobaczyć cię
131. Przychodzący oczyścić się
132. W pocie czoła swojego będziesz spożywał chleb
133. Światło Szabatu
134. Upajające wino
135. Czystego i sprawiedliwego nie zabijaj
136. Różnica pomiędzy pierwszymi i ostatnimi listami
137. Celafhad zbierał chrust
138. Niepokój i lęk, przychodzące czasami do człowieka
139. Różnica pomiędzy sześcioma dniami stworzenia, a Szabatem
140. Jakże kocham Torę Twoją
141. Święto Pesach
142. Osnowa wojny
143. Tylko na błago Izraelowi
144. Istnieje jeden naród
145. Co oznacza – jest dana mądrość tylko dla mędrców
146. Wyjaśnienie do Zohar
147. Praca ze względu na otrzymywanie i oddawanie
148. Wybór pomiędzy gorzkim i słodkim, prawdą i kłamstwem
149. Dlaczego trzeba przyciągać hochmę
150. Wychwalajcie Stwórcę, ponieważ wielkie uczynił On
151. I zobaczył Izrael Egipcjan
152. Przekupstwo oślepia mędrców
153. Myśl – jest to skutek życzenia
154. W świecie nie powinno być pustki
155. Czystość ciała
156. Żeby nie wziął z Drzewa Życia
157. Ja śpię, ale czuwa serce moje
158. Dlaczego w Pesach nie jedzą w gościach
159. I było, po upływie czasu
160. Skromność w przykazaniach
161. Dar Tory
162. Dlaczego mówią „Wzmocnij się!” po zakończeniu wyuczonego rozdziału
163. O tym, co powiedzieli autorzy Księgi Zohar
164. Różnica pomiędzy materialnym i duchowym
165. Prośba Eliszy do Elijau
166. Dwa poziomy poznania
167. Szabat Szuwa
168. Zwyczaje Izraela
169. Absolutny sprawiedliwy
170. Nie będzie w twojej kieszeni dużego kamienia
171. Zohar, Emor
172. Przeszkody
173. Dlaczego mówią „Lehaim!”
174. Ukrycie
175. Jeżeli bardzo długa będzie dla ciebie droga
176. Pijając Jasz po pożegnaniu dnia świątecznego
177. Istota odkupienia
178. Troje uczestniczy w stworzeniu człowieka
179. Trzy linie
180. Jak napisano w Zohar, Emor
181. Szacunek
182. Mosze i Szlomo
183. Masziach
184. Różnica pomiędzy wiarą a rozumem
185. Kiedy do prostego człowieka przychodzi Szabat
186. Uczyń Szabat dniem powszednim i bądź niezależnym od wszystkich (oprócz Stwórcy)
187. Wybór – w wielkich wysiłkach
188. Praca możliwa, jeżeli istnieją dwie drogi
189. Sens powodzenia (mazal)
190. Każde działanie pozostawia ślad
191. Czas upadku
192. Istota losu
193. Myśl – to pokarm duszy
194. Siedem pełnych dni
195. Stańcie się godni rozwoju duchowego
196. Przeniknięcie hiconim
197. Księga, autor, opowiadanie
198. Wolność
199. W każdym z Izraela
200. Oczyszczenie masachu
201. Duchowe i materialne
202. W pocie czoła swojego będziesz jadał chleb swój
203. Duma człowieka poniży
204. Cel duchowej pracy
205. Mądrość wygłasza na ulicy
206. Wiara i nasłodzenie
207. Sens otrzymywania ze względu na oddawanie
208. Sens wysiłków
209. Trzy warunki modlitwy
210. Piękna wada w tobie
211. Jak stojący przed Królem
212. Objęcie prawej strony i objęcie lewej strony
213. Pytanie otwarcia braku
214. „Znany we wrotach miasta”
215. Istota wiary
216. Prawe i lewe
217. Jeżeli nie ja sobie, kto pomoże mi?
218. Tora i Stwórca – jedno
219. Oddanie
220. Sens cierpień
221. Społeczne posiadanie
222. Część, oddawana sitra achra, żeby zostawiła świętość
223. Odzienie – drelich – kłamstwo – orzech
224. Pojęcie jesod de-nukwa i jesod de-dhura
225. Wznieść siebie
226. Pisana i ustna Tora
227. Wynagrodzenie za wypełnienie przykazania – samo przykazanie
228. Ryba przed mięsem
229. Kieszenie Amana
230. „Wielki Stwórca, i tylko uniżony zobaczy Go”
231. Oczyszczenie kli otrzymywania
232. Zakończenie wysiłków
233. Pytanie o wybaczenie, przeproszenie i odkupienie
234. Ten, kto pozostawia słowa Tory i zaczyna rozmowy
235. Patrząc w księgę od nowa
236. Wrogowie przeklinają mnie cały dzień
237. Przecież nie może człowiek zobaczyć Mnie i pozostać przy życiu
238. Szczęśliwy człowiek niezapominający o Tobie i czyniący wysiłki ku Tobie
239. Różnica między światłem święta Szawuot i dzienną modlitwą Szabat
240. Przywołaj poszukujących Ciebie, potrzebujących otwarcia Twojego liku
241. Wzywajcie do Niego, dopóki On blisko
242. „Ucieszyć żebraka w dzień świąteczny” – w duchowej pracy
243. Dlaczego sprawdzają cień w nocy Oszana Raba
246. Niech przyjaciel zacznie