Awijut

W wyniku skrócenia kli zostało puste i od tego momentu jego głównym dążeniem jest ponownie przyciągnąć to światło, które było w nim przed skróceniem. Siła z jaką życzenie pragnie przyciągnąć to światło z powrotem...

Dwekut

Zlanie się właściwościami ze Stwórcą (dwekut) jest głównym celem istnienia człowieka. W ten sposób człowiek osiąga stan końcowego naprawienia (gmar tikun), który jest całkowitym napełnieniem światłem. W duchowej rzeczywistości nie ma pojęcia odległości i...

Naprawienie

Zamiarem Stwórcy przy stworzeniu świata było nasłodzić stworzonych. Życzenie może być nasłodzone tylko wtedy, kiedy jest napełnione światłem. W momencie powstania życzenia okazało się, że nie jest ono w stanie przyjmować światła wprost, gdyż...

Masach

Stwórca pragnąc nasłodzić stworzenia bez przerwy obdarza je świeceniem. Tymczasem stworzenie, z powodu wstydu, powstrzymuje się od otrzymania tego świecenia za pomocą siły cimcuma. Kiedy światło uderza w życzenie pragnąc wejść w niego, budzi...