Sulam jest to księga zawierająca komentarz do księgi Zohar. Napisane w XX wieku dzieło autorstwa rabina Jehudy Aszlaga dzieło, oparte jest na naukach Arizala (rabina Izaaka Lurii). Celem autora było uczynienie Zoharu i Kabały bardziej dostępnymi dla ogółu społeczeństwa. Aszlag porównał mądrość Zoharu do skarbów spoczywających na strychu i miał nadzieję, że jego „sulam (drabina)” zapewni dostęp do tych skarbów. Praca zawiera kilka wprowadzeń, które przygotowują czytelników do studiowania kabały.

Poniższy tekst jest komentarzem do księgi Zohar Chadasz, który jest zbiorem manuskryptów, zawierających materiały typowe dla Zoharu, ale nie zawartych w pierwotnie wydrukowanym dziele. Manuskrypty były następnie zebrane, uporządkowane i wydane jako osobna księga, która nazywana jest również „Nowy Zohar”.

Bereszit Alef

 1. Niech będzie światło
 2. Niech będzie nieboskłon
 3. Litera „jud” imienia AWA’Ja
 4. Litera „hej” imienia AWA’Ja
 5. Niższa „hej” imienia AWA’Ja
 6. Litera „waw” imienia AWA’Ja
 7. Prawa linia litery „waw” imienia AWA’Ja
 8. Lewa linia litery „waw” imienia AWA’Ja
 9. Środkowa linia „waw” imienia AWA’Ja
 10. Necach i Hod w literze „waw”
 11. Sfira Jesod litery „waw”
 12. Forma litery „hej” w imieniu AWA’Ja
 13. Forma litery „waw” w imieniu AWA’Ja
 14. I zbiorą się wody pod niebiosami w jedno miejsce
 15. I wyhoduje ziemia zieleń
 16. Niech będą światła na sklepieniu niebios
 17. Dziesięć sfirot nieznanego
 18. Nieboskłon
 19. Istota wyjaśnionego do tej pory w „jud-hej” „waw-hej”
 20. Nieszczęsna, rodząca siedmioro
 21. Królestwo i panowanie
 22. Tajemnica jedności
 23. Wszystko, powiększające czas Jedynego
 24. Imię „alef-hej-waw-hej”
 25. I nazwał Wszechmogący światło dniem
 26. Zniszczę człowieka
 27. Drzewo poznania i Szet
 28. Adam i Kain i siedem ziem
 29. Stworzenie świata
 30. Otchłań
 31. Wyciosała siedem słupów jego
 32. I pojawią się przede mną
 33. Ogród edeński, Drzewo życia i Drzewo poznania

Bereszit Bet

 1. Za pomocą HaBa’D był stworzony świat
 2. Dlaczego niebiosa były stworzone rozumem, a ziemia mądrością
 3. Mądrością ustawiony dom
 4. Stwórca stworzył mnie na początku drogi Swojej
 5. Tora, która była tworzona czterdzieści dni
 6. Trzy nocne straże
 7. Dusza myśląca i dusza mówiąca
 8. Ofiara całopalna stała, ustawiona na górze Synaj
 9. Niech będzie światło
 10. Niech będzie nieboskłon
 11. I wyhoduje ziemia duszę żywą
 12. I zbiorą się wody
 13. I wyhoduje ziemia zieleń
 14. I będą światła
 15. Wyjdźcie i zobaczcie, córki Syjonu
 16. Stworzymy człowieka
 17. I stworzył Stwórca Wszechmogący
 18. Ogród w Edenie
 19. Trzy Straże
 20. Drzewo poznania
 21. I usłyszeli głos Stwórcy
 22. Kiedy zachorował rabbi Szymon
 23. Cherubiny i płomień obracającego się miecza
 24. On będzie uderzać ciebie w głowę
 25. Znalazłem ja człowieka ze Stwórcą
 26. Kain, Ewel i Szet
 27. Hanoch syn Jereda
 28. I widzieli synowie wielkich