Dargot Sulam to zbiór wskazówek Rabasza (Baruch Aszlag), spisany dla początkujących kabalistów i dotykający różnych aspektów tej nauki. Poniżej przedstawiamy wybrane artykuły, które opisują stany doświadczane przez poznających duchowe światy:

1. Acilut – jest to indywidualne sterowanie
2. Odpychanie myśli człowieka
5. Zamiar grzechu staje się jako zasługa
7. Tikun kawim
8. Taka droga Tory
9. Ogród mądrości – milczenie
10. Kogo Stwórca pokocha, tego On przekona
11. I lęk, i strach
18. Co to jest Szhina?
19. O obłóczeniu duszy
20. Początek – jest to więź ze Stwórcą
21. Co to jest życzenie otrzymywać?
22. Uświęcenie miesiąca
23. Patrz, daję Ja wam
25. Główne, czego nam brakuje
27. Trzy linie
28. Ziemia bogobojna i skromna
29. Kolejność dnia
30. Oddal się od zła i czyń dobro – 1
30a. Zarodzenie
34. TaNT’A
35. Znaleźć miłość i zrozumienie
41. Wzniesienie rąk
42. Służba dla Stwórcy w radości
46. Ta minuta i następna minuta
56. Pytania w pracy
57. Kli utrzymujące błogosławieństwo
58 Ja i zaprzeczenie (ani i ejn)
59. Każdy gniewający się pracuje cudzą pracą
60. Prośba o pomoc
61. Prawe i lewe
62. Wynagrodzenie i kara
65. Oddal się od zła i czyń dobro – 2
66. Biada im, oczekującym na dzień Stwórcy
70. Różnica pomiędzy świętością i sitra achra
71. Wygnanie
72. Ukryte i otwarte w sterowaniu Stwórcy
73. Smaki Tory
74. Aba we Ima
75. Praca wielkich mędrców
76. Praca wznosi się do góry
78. Wojna pierwotnego początku
79. Co oznacza piękno w duchowej pracy
81. Wbrew życzeniu swojemu ty żyjesz…
83. Modlitwa za życie i pokarm
85. Poznanie Tory wyłącznie w Erec Israel
89. Szczęście i lęk
90. Różnica pomiędzy pieniędzmi i szacunkiem
91. Gorycz wygnania
92. Stare i nowe
102. Wiara i wiedza
129. Wiedza i wiara
142. Cierpienie Szhiny
144. Otwarta i zamknięta część Tory
145. Pragnienie do wiedzy
146. Cierpienie i radość
147. Linia pracy
151. Życzenie oddawać
164. O co prosić Stwórcę i dla służby Jemu
171. Jak piękne namioty twoje Jakow!
172. Człowiek i Tora
189. Odnośnie pytania o naukę kabały
196. Oddanie
200. Człowiek otrzymuje nasłodzenie od trzech stanów
204. Dwa rodzaje powrotu do wiary
207. Za przestępstwa wasze wygnana matka wasza
210. Działania człowieka
220. Smak małych rzeczy
234. Realność i istnienie realności
236. Cała ziemia jest pełna Jego chwały
237. Rozum i serce
242. Jak On miłosierny, tak i ty miłosierny
244. Powrót
268. Człowiek uczy się wyłącznie tego…
314. Człowiek buduje dom w tym świecie
323. Roztropność w duchowym kli
326. Praca człowieka
337. Szczęśliwy człowiek
369. Radość podczas uczenia się Tory
420. Mówił Stwórca do Mosze
454. Egoizm i miłość Stwórcy
455. Ten, kto silniejszy, ten zwycięży
503. Ukryte dla Stwórcy
518. Ten, kto przychodzi, żeby zabrudzić się
540. Co to jest radość
545. Otaczające światło
556. Prawe nazywa się doskonałym
563. Ruch wywołany poprzez wstyd
573. Pokarm
588. Siła myśli
592. Życzenie do duchowego
613. Odnośnie celu
653. Błogosławienie domu
700. Cztery właściwości życzenia
769. Działanie i myśl
770. Istota skrócenia
810. Wspólność człowieka
823. Różnica pomiędzy duszą i ciałem
834. Zadowolenie obraca rozum w nicość
914. Dwa przeciwieństwa
920. O czterech synach mówi Tora
926. Pójdziemy do faraona
928. To naród wychodzący z Egiptu
932. Pierwsze nowe
933. Wyjście z Egiptu