Dargot Sulam to zbiór wskazówek Rabasza, spisany dla początkujących kabalistów i dotykający różnych aspektów tej nauki. Składa się następujących artykułów:

Składa się następujących artykułów:

1. Acilut – jest to indywidualne sterowanie

2. Odpychanie myśli człowieka

5. Zamiar grzechu staje się jako zasługa

7. Tikun kawim

8. Taka droga Tory

9. Ogród mądrości – milczenie

10. Kogo Stwórca pokocha, tego On przekona

11. I lęk, i strach

18. Co to jest Szhina?

19. O obłóczeniu duszy

20. Początek – jest to więź ze Stwórcą

21. Co to jest życzenie otrzymywać?

22. Uświęcenie miesiąca

23. Patrz, daję Ja wam

25. Główne, czego nam brakuje

28. Trzy linie

29. Kolejność dnia

30. Zarodzenie

31. Ziemia bogobojna i skromna

33. Oddal się od zła i czyń dobro

34. TaNT’A

38. Taamim, nekudot, tagin, otiet

39. Znaleźć miłość i zrozumienie

46. Ta minuta i następna minuta

47. Wzniesienie rąk

48. Służba dla Stwórcy w radości

57. Kli utrzymujące błogosławieństwo

59. Każdy gniewający się pracuje cudzą pracą

60. Prośba o pomoc

61. Prawe i lewe

62. Wynagrodzenie i kara

62a. Pytania w pracy

65. Ja i Jego zaprzeczenie (ani i ejn)

70. Różnica pomiędzy świętością i sitra achra

71. Wygnanie

72. Uchylaj się od zła i czyń dobro

73. Biada im, oczekującym na dzień Stwórcy

73a. Smaki Tory

74. Aba we Ima

76. Działania wznoszą się do góry

79. Ukryte i otwarte w sterowaniu Stwórcy

85. Działalność wielkich mędrców

87. Wojna pierwotnego początku

89. Co oznacza piękno w duchowej pracy?

90. Różnica pomiędzy pieniędzmi i szacunkiem

91. Wbrew życzeniu swojemu ty żyjesz…

93. Modlitwa za życie i pokarm

95. Poznanie Tory – wyłącznie w Erec Izrael

99. Szczęście i lęk

100. Wiara i wiedza

101. Gorycz wygnania

102. Życzenia rozbite i naprawione

143. Wiedza i wiara

156. Cierpienie Szhiny

158. Zewnętrzna i wewnętrzna część Tory

159. Pragnienie do wiedzy

160. Cierpienie i radość

161. Linia pracy

165. O altruistycznym życzeniu

182. O co prosić Stwórcę i dla służby Jemu

189. Jak piękne namioty twoje Jakow!

190. Człowiek i Tora

210. Odnośnie pytania o naukę kabały

218. Oddanie

222. Człowiek otrzymuje nasłodzenie od trzech stanów

227. Dwa rodzaje powrotu do wiary

230. Za przestępstwa wasze wygnana matka wasza

233. Działania człowieka

244. Smak małych rzeczy

258. Istnienie i jego podtrzymanie

260. Cała ziemia jest pełna Jego chwały

261. Jesod

266. Podobieństwo właściwości

268. Powrót

298. Człowiek uczy się wyłącznie tego…

314. Człowiek buduje dom w tym świecie

359. Natura człowieka

365. Formy duchowego kli

371. Szczęśliwy ten, kto

408. Radość podczas uczenia się Tory

420. Mówił Stwórca do Mosze

454. Egoizm i miłość Stwórcy

455. Ten, kto silniejszy, ten zwycięży

503. Ukryte dla Stwórcy

518. Ten, kto przychodzi, żeby zabrudzić się

540. Co to jest radość

545. Otaczające światło

556. Prawe nazywa się doskonałym

563. Ruch wywołany poprzez wstyd

573. Pokarm

588. Siła myśli

592. Życzenie do duchowego

613. Odnośnie celu

653. Błogosławienie domu

700. Cztery właściwości życzenia

769. Działanie i myśl

770. Istota skrócenia

810. Wspólność człowieka

823. Różnica pomiędzy duszą i ciałem

834. Zadowolenie obraca rozum w nicość

914. Dwa przeciwieństwa

920. O czterech synach mówi Tora

926. Pójdziemy do faraona

928. To naród wychodzący z Egiptu

932. Pierwsza nowa

933. Wyjście z Egiptu