Igulim i joszer

Część druga Talmudu dziesięciu sfirot opisuje dziesięć sfirot okrągłego i prostego światła, czyli w jaki sposób światło z subtelnych poziomów opuszcza się po linii (kaw), następnie rozprzestrzenia się w postaci okrągłego światła (igulim).

Księga składa się z następujących części:

Rozdział 1 – Opisuje dziesięć sfirot, odnoszących się do igulim, które wyniknęły po cimcumie, i światło Ejn Sof otaczające je. Całe światło w sfirot de-igulim one otrzymują poprzez kaw – linię.
Rozdział 2 – Opisuje dziesięć sfirot de-joszer, ich wyjście, rozprzestrzenienie i to, co jest w nie włączone.

Wewnętrzne spostrzeganie

Rozdział 1 – Opisuje dziesięć sfirot de-igulim.
Rozdział 2 – Wyjaśnia pięć głównych różnic pomiędzy światami A’K i ABE’A.
Rozdział 3 – Wyjaśnia istotę i materiał kelim.
Rozdział 4 – Wyjaśnia dokładny sens czterech poziomów awijut poprzez cztery możliwości, zbadane poprzez mędrców.
Rozdział 5 – Wyjaśnia cimcum i masach.
Rozdział 6 – Wyjaśnia, dlaczego masach w stadium dalet wznosi or hozer do keteru, w stadium gimel – do hochmy itd.
Rozdział 7 – Wyjaśnia pojęcie zmniejszenia masachu i wyjście na skutek tego pięciu poziomów KaHa’B Z’A i malchut.
Rozdział 8 – Wyjaśnia przyczynę odwrotnego stosunku pomiędzy światłami i kelim.
Rozdział 9 – Wyjaśnia, dlaczego każda sfira składa się z dziesięciu indywidualnych sfirot.
Rozdział 10 – Wyjaśnia pojęcie ziwug de-akaa, włączające dwie siły: siłę przyciągającą i siłę odpychającą.

Pytania i odpowiedzi o sensie słów

Pytania i odpowiedzi p.1-70

Pytania i odpowiedzi o sensie właściwości i działań

Pytania i odpowiedzi p.71-172