Igulim i joszer

Część druga Talmudu dziesięciu sfirot opisuje dziesięć sfirot okrągłego i prostego światła, czyli w jaki sposób światło z subtelnych poziomów opuszcza się po linii (kaw), następnie rozprzestrzenia się w postaci okrągłego światła (igulim).

Księga składa się z następujących części:

Igulim i joszer

Rozdział 1

Opisuje dziesięć sfirot, odnoszących się do igulim, które wyniknęły po cimcumie, i światło Ejn Sof otaczające je. Całe światło w sfirot de-igulim one otrzymują poprzez kaw – linię. Zawiera jedenaście punktów:

 1. Kaw podobny do cienkiej rury.
 2. Rozprzestrzenienie światła Ejn Sof w przestrzeni.
 3. Rozprzestrzenienie odbywało się stopniowo.
 4. Igul – sfera, nie zlewa się z Ejn Sof, a łączy się z nią poprzez kaw.
 5. Światło Ejn Sof otacza i wpływa na igul z daleka.
 6. Kaw nazywa się Adam Kadmon.
 7. Kolejność wyniknięcia dziesięciu sfirot igulim.
 8. Kaw łączy wszystkie igulim razem.
 9. Każdy świat i każda sfira składa się z dziesięciu indywidualnych sfirot i podsfirot bez ograniczenia.
 10. Sfirot de-igulim otaczają jedna drugą podobnie do pierścieni w cebuli.
 11. Każdy igul, znajdujący się bliżej do Ejn Sof, jest określany jako wyższy od innego. I tak aż do świata, który nazywa się „Olam aZe” – „Ten świat”, znajdujący się w centralnej kropce, najbardziej oddalony od Ejn Sof. Jest on całkowicie materialny.

Rozdział 2

Opisuje dziesięć sfirot de-joszer, ich wyjście, rozprzestrzenienie i to, co jest w nie włączone. Zawiera siedem punktów:

 1. Kolejność wyjścia dziesięciu sfirot de-joszer.
 2. Pięć części duszy niższego Adama: nefesz, ruach, neszama, haja, jechida.
 3. I w igulim, i w joszer jest or makif i or pnimi, kli zewnętrzne i kli wewnętrzne.
 4. Światło igulim – jest to światło nefesz, światło joszer – jest to światło ruach. Na początku były stworzone igulim, następnie joszer.
 5. A’A de-igulim świeci do Aw’I de-igulim poprzez holonot (dosłownie: okna) w trzech liniach: prawa, lewa i środkowa, co są w nim. Od nich przeciągnęło się światło do wszystkich igulim w ten sposób, że wszystkie detale, istniejące w joszer, są również i w igulim.
 6. A’K przeciągnął się od Ejn Sof do sof Acilut i zawiera w sobie wszystkie światy. I zakazane jest nam zajmować się nim.
 7. My nie zajmujemy się igulim, a wyłącznie joszer.

Wewnętrzne spostrzeganie

Opisuje dziesięć sfirot de-igulim. Zawiera sześć punktów:

 1. Igulim jest to Ga’R.
 2. Pośród sfirot de-igulim każdy bardziej zewnętrzny – jest ważniejszy. I odwrotnie – pośród sfirot de-joszer bardziej wewnętrzny – ważniejszy.
 3. Dwie otrzymujące części są w kelim: a) w ich pnimijut, b) poprzez ich hiconijut.
 4. Niemożliwe jest otwarcie stadium dalet inaczej niż za pośrednictwem trzeciego stadium, które wyprzedza go i wywołuje jego otwarcie.
 5. Stadium dalet podobne do 4-ech powłok, które nawarstwione jedna na drugą w ściankach kli, i nasłodzenie (światło) przyjmowane jest w wewnętrzną powłokę.
 6. Ten masach, u którego większy awijut, wznosi or hozer na większy, wyższy poziom. A wszystkich jest 5 poziomów.

Pytania i odpowiedzi o sensie słów

Pytania i odpowiedzi o sensie właściwości i działań