Cimcum i kaw

Część pierwsza Talmudu dziesięciu sfirot opisuje proces skrócenia oraz zejścia światła po prostej linii, czyli z jakiego powodu światło zniknęło ze świata i według jakich praw opuszcza się ponownie w świat objawiając człowiekowi sens stworzenia.

Księga składa się z następujących części:

Cimcum i kaw

Rozdział 1

Opisuje cimcum alef, kiedy skróciło się światło Ejn Sof, żeby stworzyć stworzenia. Zawiera pięć punktów:

 1. Do cimcuma światło Ejn Sof wypełniało całą realność.
 2. Przyczyna stworzenia – otworzyć imiona i nazwy.
 3. Cimcum światła wokół centralnej kropki.
 4. Po cimcumie pozostała okrągła przestrzeń.
 5. Ponieważ światło Ejn Sof jest równomierne, więc i cimcum również było równomierne, czyli w postaci kręgu.

Rozdział 2

Wyjaśnia, że ze światła Ejn Sof wyciągnął się kaw w światy, które były stworzone w miejscu przestrzeni, która została skrócona. Zawiera 5 punktów:

 1. Z Ejn Sof wyciągnął się kaw wewnątrz przestrzeni.
 2. Wierzchołek kawa dotyka Ejn Sof, lecz nie jego koniec.
 3. Po kawie opuściło się światło Ejn Sof w światy.
 4. Wszystkie światy znajdują się w przestrzeni, która została skrócona.
 5. Do cimcuma były On i imię Jego jednością, i nie może rozum poznać Jego.

Wewnętrzne spostrzeganie

Przede wszystkim niezbędnym jest wiedzieć, że wówczas, kiedy mówimy o pojęciach duchowych, niezależnych od czasu, miejsca, ruchu, i co więcej – o boskim, nie posiadamy słów, żeby wypowiedzieć i wyrazić te pojęcia, dlatego że całe bogactwo naszych słów jest wzięte z odczuć „wyobrażonych” organów zmysłów.

Wewnętrzne spostrzeganie składa się z 10 rozdziałów:

 1. Nie ma nic w stworzeniu świata, co nie istniałoby w Ejn Sof.
 2. Wyjaśnienie zamysłu stworzenia.
 3. Wyjaśnienie oddzielenia duszy.
 4. Po skróceniu i pojawieniu się masachu or hozer staje się kli dla otrzymywania.
 5. Zamysł stworzenia zobowiązuje wszystkie części stworzenia osiągnąć końcowe naprawienie.
 6. Niemożliwym jest, żeby życzenie otrzymywać otworzyło się przez kogokolwiek inaczej, niż według czterech stadiów.
 7. Chociaż zostało skrócone wyłącznie stadium dalet, światło zniknęło również z trzech pierwszych.
 8. Hochma nazywa się światłem, a hasadim wodą (majm).
 9. Duchowy ruch oznacza pojawienie się nowych właściwości.
 10. Cały materiał, który ma odniesienie do stworzenia – jest to życzenie otrzymywać, a wszystko oprócz tego – ma odniesienie do Stwórcy.

Pytania i odpowiedzi o sensie słów

Pytania 1-54

Pytania i odpowiedzi o sensie właściwości i działań

Pytania 55-105