Szlawej Sulam jest jedną z ksiąg Rabasza (Baruch Aszlag), w której zawarte są wskazówki dla początkujących, w jaki sposób podchodzić do kabalistycznej wiedzy oraz procesów przygotowania do nauki. Składa się następujących artykułów:

Bamidbar

 1. Nie ma błogosławienia w świecie
 2. Powrót
 3. Nie ma wspólnoty, gdzie mniej niż dziesięć
 4. O zwiadowcach
 5. Ten, kto pragnie obudzić wyższe światy
 6. Nie widzi siebie jako grzesznika
 7. Trzy rodzaje modlitwy
 8. Klipa wyprzedza płód
 9. Prawda i wiara
 10. Zawsze sprzeda człowiek

Dewarim

 1. I modlił się do Stwórcy
 2. Kiedy człowiek wie, co to jest lęk przed Stwórcą
 3. Co oznacza w modlitwie „wyprostować nogi i okryć głowę”?
 4. Przykazania, których człowiek zaniechuje
 5. Przykazanie świadczyć
 6. Sędziowie i strażnicy
 7. Sprawiedliwemu dobrze i źle
 8. Różnica pomiędzy miłością i prezentem
 9. Kiedy przyjdziesz w ziemię
 10. I poszedł Mosze
 11. Słuchajcie Niebiosa

Newiim

 1. Ja pierwszy i Ja ostatni

Artykuły dotyczące grupy

 1. Cel grupy – 1
 2. Cel grupy – 2
 3. O miłości do przyjaciół
 4. Miłość do przyjaciół – 1
 5. Pomagali każdemu przyjacielowi
 6. Miłość do przyjaciół – 2
 7. O prawie pokochaj bliźniego swego, jak siebie samego
 8. O ważności grupy
 9. Ważności grupy
 10. Uczyń sobie rawa i kup przyjaciela – 1
 11. Uczyń sobie rawa i kup przyjaciela – 2

Artykuły dodatkowe

 1. Co oznacza będziemy głową, a nie ogonem, w duchowej pracy
 2. Nagroda dla otrzymujących
 3. Zarodzenie i skarmianie

Babiloński talmud

 1. Różnica wrót łez od reszty wrót
 2. Kto doprowadza do modlitwy
 3. Tryb zebrania
 4. Czas Tory i czas modlitwy
 5. I sprzeda człowiek dach domu swojego
 6. Zasługi praojców
 7. Przeraziła się ziemia
 8. Wiara ponad wiedzę
 9. Modlitwa
 10. Radość
 11. Przestępcy Izraela
 12. Jakie wykonywanie Tory i przykazań oczyszcza serce
 13. Co to jest życzenie oddawać?
 14. Wynagrodzenie w pracy
 15. Trzy czasy w pracy
 16. Jaki poziom powinien osiągnąć człowiek?