Szlawej Sulam jest jedną z ksiąg Rabasza (Baruch Aszlag), w której zawarte są wskazówki dla początkujących, w jaki sposób podchodzić do kabalistycznej wiedzy oraz procesów przygotowania do nauki. Składa się następujących artykułów:

Bereszit

 1. I był wieczór i był ranek
 2. To rodowód Noacha
 3. Co to jest potop?
 4. Pokolenie sprawiedliwych
 5. Odejść z ziemi swojej – 1
 6. Odejść z kraju twego – 2
 7. Miłosierdzie
 8. I otworzył się jemu Stwórca
 9. Szacunek do ojca
 10. Ziemia do Adama
 11. Kiedy potrzebna duma
 12. Schody na ziemi
 13. Czas modlitwy
 14. I wyrywali się synowie z łona
 15. Pewność
 16. Ejsaw, człowiek pola
 17. I wyszedł Jakow
 18. Wyjście sprawiedliwego pozostawia ślad – 2
 19. Spór Jakowa z Lawanem
 20. Modlitwa społeczeństwa
 21. Pomoc przychodząca z góry
 22. Dawid nie powinien żyć
 23. I osiedlił się Jakow
 24. Co oznacza: Tora nazywa się środkowa linia?
 25. Co oznacza – „Połączeniem Stwórcy i Szhiny wybaczane wszystkie grzechy” – w pracy

Szemot

 1. Im bardziej znęcali się nad nim
 2. I zobaczysz mnie z tyłu
 3. Prawdziwa modlitwa
 4. Pomoc temu, kto przyszedł
 5. Dopóki nie upadł faraon
 6. Poznać, że AWA’Ja – jest to Elokim, można wyłącznie poprzez serce
 7. Pójdziemy do faraona – 1
 8. Pójdziemy do faraona – 2
 9. Dla Mosze trudny jest nów
 10. Modlitwa społeczeństwa
 11. Bliska i daleka droga
 12. Przywódca – oblicze ludu
 13. Kto wzmocnił serce swoje
 14. Tora – środkowa linia
 15. Dlatego że wybrany Jakow
 16. Dlaczego duchowe – neszama
 17. Dlaczego sobota nazywa się szabat

Wajikra

 1. I będzie ten, kto zgrzeszył
 2. Główne, o co modlić się
 3. Poprzez Torę stworzony człowiek
 4. Kobieta, kiedy pocznie
 5. Drżenie i radość
 6. Grzesznik przygotuje
 7. Stwórca i Israel na wygnaniu
 8. Prawo i sąd – imię Stwórcy